Meer informatie

Niet Aangeboren Hersenletsel NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel NAH kan door allerlei oorzaken ontstaan, (zoals een ongeluk, beroerte, tumor) en leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn. De gevolgen van het letsel zijn vaak heel divers.

In Nederland zijn 17 regionale co÷rdinatiepunten / hersenletselteams voor advies en informatie over Niet Aangeboren Hersenletsel. De naamvoering in de verschillende regioĺs varieert; de taken van de hersenletselteams zijn hetzelfde.

De co÷rdinatiepunten / hersenletselteams hebben als taak advies en informatie te geven aan:
  • Mensen met hersenletsel
  • Familieleden of andere betrokkenen
  • Behandelaars, begeleiders of andere hulpverleners
U kunt terecht bij de co÷rdinator van uw eigen regio voor vragen die verband houden met hersenletsel. Soms kunnen de vragen meteen beantwoord worden. Als dat niet mogelijk is wordt de vraag voor gelegd aan het hersenletselteam; een team van deskundigen uit de eigen regio.

De co÷rdinatiepunten maken naast de hersenletselteams, alle deel uit van regionale netwerken / samenwerkingsverbanden NAH, die tot doel hebben de samenhang in de zorg en ondersteuning aan mensen met NAH te verbeteren.

De 17 regionale co÷rdinatiepunten verbinden zich landelijk tot de Stichting LOHL (Landelijk Overleg Hersenletsel). Door de gezamenlijke eenduidende registratie van adviesvragen ontstaat een bron aan informatie en worden knelpunten gesignaleerd. Daarnaast wordt actief samengewerkt met diverse organisaties zoals De Hersenstichting, Vilans, Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen SHV.


Lees meer/minder
Hersenletselteam Friesland Hersenletselcentrum Noord Hersenletselteam Overijssel Stichting NAH Gelderland Hersenletselteam Flevoland Co÷rdinatiepunt NAH Noord-Holland Noord Co÷rdinatiepunt NAH Kennemerland Advies- en informatiepunt NAH Amsterdam e.o. Hersenletselteam Gooi & Vechtstreek Hersenletselteam Utrecht Co÷rdinatiepunt NAH Zuid-Holland Hersenletsel Zeeland Netwerk Hersenletsel West-Brabant Hersenletselteam Midden-Brabant Hersenletselteam Noordoost Brabant Hersenletselteam Zuidoost Brabant Advies- en Informatiepunt NAH Limburg

Vind hulp in je eigen regio

Hersenletselcentrum Noord


Ga naar de website
 
Hersenletselteam Friesland


Ga naar de website
 
Hersenletselteam Flevoland


Ga naar de website
Co÷rdinatiepunt NAH Noord-Holland-Noord

Ga naar de website
 
Co÷rdinatiepunt NAH Kennemerland


Ga naar de website
 
Advies- en informatiepunt NAH Amsterdam e.o.

Ga naar de website
Hersenletselteam Gooi & Vechtstreek


Ga naar de website
 
Hersenletselteam Overijssel


Ga naar de website
 
Stichting NAH Gelderland


Ga naar de website
Hersenletselteam Utrecht


Ga naar de website
 
Co÷rdinatiepunt NAH Zuid-Holland


Ga naar de website
 
Hersenletselteam Noordoost Brabant


Ga naar de website
Hersenletselteam Midden-Brabant


Ga naar de website
 
Hersenletselteam Zuidoost Brabant


Ga naar de website
 
Netwerk Hersenletsel West-Brabant


Ga naar de website
Hersenletsel Zeeland


Ga naar de website
 

Ga naar de website
 
Advies- en Informatiepunt NAH Limburg

Ga naar de website